Projektai

 

   

 
,
,STOP SKURDUI Nr.
08.3.1-ESFA-K-413

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 
„Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės.“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0001

     


,,Būk pilietiškas ir atsakingas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0002 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

SKELBIAME kūrybinį konkursą - AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ

DAUGIAU APIE KONKURSĄ

                                    

„Tarptautinio Ekspertų Tinklo įsteigimas informavimui, konsultavimui ir ekspertinei veiklai tema: darbuotojų dalyvavimas/finansinis darbuotojų dalyvavimas įmonėse“ Nr. VS/2016/0279  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 „LR ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“, projekto sutarties Nr. VS/2016/0024  KOMUNIKACINIS - RINKODARINIS PLANAS "PDF"
DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Cooperation between institutions of the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway to transfer its knowledge and best practices in administrative-financial management level improvement as well as financial crimes prevention  in Lithuanian state and municipal institutions“ No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

,,Naujasis komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ Nr. VS/2016/0023 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

„Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis – skatinantis didinti darbuotojų dalyvavimą įmonės ekonominėje veikloje bei finansų valdyme“ Nr. VS/2015/0382 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“  Nr. VS/2015/0055 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” Nr. VS/2014/0011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 ,,Vietos savivaldos ir NVO bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

     
,,Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ Nr. VS/2013/0217 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  
 
       International NORDPLUS ADULT project “SURPRISE meeting other culture” (NPAD-2016/10046) Project period: 09/2016 – 09/2017 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.