Apie mus

 

PVMC
 - VšĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras" įsikūrė 2006 metų pradžioje. Grupelė jaunų bei energingų verslo sektoriuje dirbančių žmonių pastebėjo, kad rinkoje dažnai trūksta ne idėjų, ne žmonių joms įgyvendinti, bet paprasčiausių žinių kaip idėjas įgyvendinti. Todėl įsteigėme viešąją įstaigą, kurios pagrindinis tikslas - skatinti žinių visuomenės plėtrą, mokymąsi visą gyvenimą, tobulinti gyventojų žinias, įgūdžius ir kompetenciją, siekti pilietinės visuomenės plėtros Lietuvoje rengiant ir įgyvendinant projektus, vykdant mokymus ir šviečiamąją veiklą.

 

 

 

Socialinės inovacijos

 Kuriant naujas socialines inovatyvias idėjas, strategijas, novatoriškus modelius ir paslaugas bei juos diegiant, galima efektyviau spręsti socialines bei ekonomines problemas, kurti naujus socialinius ryšius bei bendradarbiavimą. PVMC kolektyvas vienija socialinės politikos ekspertus ir turi tarptautinę socialinių inovacijų įgyvendinimo patirtį.


VšĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras konsultuoja:

 • Socialinių inovacijų veiklų plėtojimo klausimais;
 • Projektinės veiklos valdymo ir į gyvendinimo klausimais;
 • Jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukties į darbo rinką klausimais;
 • Teikia mokymų paslaugas socialinių inovacijų įgyvendinimo klausimais.
 

Verslas ir inovacijos

 Verslo pradžia, tai ne tik įmonės steigimas, tai idėja, priemonių planas, suformuluoti aiškūs tikslai, atlikta analizė, pritrauktos lėšos. Verslas turi būti gerai apgalvotas, siekiant sumažinti galimas rizikas rinkoje. Kreipkitės į mus, jei turite verslo idėją, tačiau nežinote kaip ją įgyvendinti.VšĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras konsultuoja:

 • Klasterių steigimo, veiklos ir plėtros klausimais;
 • Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros vystymo klausimais;
 • Inovacijų plėtojimo veiklųklausimais;
 • Projektinės veiklos valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 

Žalioji ekonomika

Žalioji ekonomika – žmonių gyvenimo gerovės ir socialinės lygybės kūrimas ženkliai sumažinant žalingą poveikį aplinkai. Mūsų kolektyvas aktyviai dirba šilumos energetikos decentralizavimo klausimais.

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras konsultuoja:

 • Šilumos energetikos decentralizavimo klausimais;
 • Alternatyviosios - žaliosios energetikos klausimais;
 • Alternatyvaus kuro plėtojimo ir panaudojimo galimybių klausimais;
 • Projektinės veiklos valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.