Sveiki atvykę
į mūsų svetainę!

Grupelė jaunų bei energingų verslo sektoriuje dirbančių žmonių pastebėjo, kad rinkoje dažnai trūksta ne idėjų, ne žmonių joms įgyvendinti, bet paprasčiausių žinių kaip idėjas įgyvendinti.

 

Apie mus

 

PVMC
 - VšĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras" įsikūrė 2006 metų pradžioje. Grupelė jaunų bei energingų verslo sektoriuje dirbančių žmonių pastebėjo, kad rinkoje dažnai trūksta ne idėjų, ne žmonių joms įgyvendinti, bet paprasčiausių žinių kaip idėjas įgyvendinti. Todėl įsteigėme viešąją įstaigą, kurios pagrindinis tikslas - skatinti žinių visuomenės plėtrą, mokymąsi visą gyvenimą, tobulinti gyventojų žinias, įgūdžius ir kompetenciją, siekti pilietinės visuomenės plėtros Lietuvoje rengiant ir įgyvendinant projektus, vykdant mokymus ir šviečiamąją veiklą.

 

PVMC 2019 metais įkūrė socialinį teatrą „Dilema“. Teatro funkcija - jaunimo ugdymas per įvairias kultūrines ir menines pažinimo formas.

Teatras atliepia pagrindinius Europos socialinės darbotvarkės klausimus / tikslus: užimtumas, tvari aplinka ir žalioji ekonomika ir kt.

 

 

Socialinės inovacijos

 Kuriant naujas socialines inovatyvias idėjas, strategijas, novatoriškus modelius ir paslaugas bei juos diegiant, galima efektyviau spręsti socialines bei ekonomines problemas, kurti naujus socialinius ryšius bei bendradarbiavimą. PVMC kolektyvas vienija socialinės politikos ekspertus ir turi tarptautinę socialinių inovacijų įgyvendinimo patirtį.


VšĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras konsultuoja:

 • Socialinių inovacijų veiklų plėtojimo klausimais;
 • Projektinės veiklos valdymo ir į gyvendinimo klausimais;
 • Jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukties į darbo rinką klausimais;
 • Teikia mokymų paslaugas socialinių inovacijų įgyvendinimo klausimais.
 

Verslas ir inovacijos

 Verslo pradžia, tai ne tik įmonės steigimas, tai idėja, priemonių planas, suformuluoti aiškūs tikslai, atlikta analizė, pritrauktos lėšos. Verslas turi būti gerai apgalvotas, siekiant sumažinti galimas rizikas rinkoje. Kreipkitės į mus, jei turite verslo idėją, tačiau nežinote kaip ją įgyvendinti.VšĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras konsultuoja:

 • Klasterių steigimo, veiklos ir plėtros klausimais;
 • Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros vystymo klausimais;
 • Inovacijų plėtojimo veiklųklausimais;
 • Projektinės veiklos valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 

Žalioji ekonomika

Žalioji ekonomika – žmonių gyvenimo gerovės ir socialinės lygybės kūrimas ženkliai sumažinant žalingą poveikį aplinkai. Mūsų kolektyvas aktyviai dirba šilumos energetikos decentralizavimo klausimais.

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo
centras konsultuoja:

 • Šilumos energetikos decentralizavimo klausimais;
 • Alternatyviosios - žaliosios energetikos klausimais;
 • Alternatyvaus kuro plėtojimo ir panaudojimo galimybių klausimais;
 • Projektinės veiklos valdymo ir įgyvendinimo klausimais.
 

Paslaugos

  

 

Paraiškų fondams rengimas

Jums kilo idėja, bet nežinote kaip rašyti paraiškas ES paramai gauti? Kreipkitės į PVMC, mes Jums padėsime. Parengsime paraišką ir, Jums pageidaujant, padėsime Jums įgyvendint projektą.

 

Mokymų bei seminarų organizavimas

Padėsime Jums tobulėti bei sutaupyti pinigus, bet svarbiausia - laiką. Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacja neapsiriboja tuo, ką žino? Tuomet PVMC yra tai, ko Jums reikia. Kreipkitės ir mes, išsiaiškinę Jūsų bei Jūsų kolegų troškimus, suorganizuosime mokymus įmonės viduje ar už jos ribų.

 

Galimybių studijų rengimas

Turėdami profesionalių partnerių komandą galime atlikti galimybių studijas įvairiais Jums rūpimais klausimais.

 

Imonių konsultavimas personalo vadybos, verslo ir darbo teisės klausimais

 

 

  Projektai

 

 

 

Atvejo vadybos paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programos dalyviams

DAUGIAU

   

Augu sveikas ir stiprus

DAUGIAU

   

Nevyriausybinių sporto organizacijų gebėjimų stiprinimas per socialines sporto iniciatyvas.

DAUGIAU

   

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras pasirašė bendradarbiavimo – humanitarinės pagalbos teikimo susitarimą su Ukrainoje veikiančia nevyriausybine organizacija „Molfar“. http://molfar.org , https://www.facebook.com/molfar.org/

DAUGIAU

   

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras - Jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) taškas.

 

DAUGIAU

   

PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, TEIKIANČIOMS SOCIALINES PASLAUGAS COVID-19 PANDEMIJOS METU PRIEMONĖ. KONKURSO KODAS SUBC00054

Konkurso SUBC00054 priemonės įgyvendinimo metu, 2021 m. organizacija kėlė socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikaciją

     

„Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“ Projektinė idėja „Važiuojam!

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

 

PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, TEIKIANČIOMS SOCIALINES PASLAUGAS COVID-19 PANDEMIJOS METU PRIEMONĖ. KONKURSO KODAS SUB-100030 ir SUB00004

 

Konkurso SUB-100030 priemonės ir konkurso SUB00004 priemonės įgyvendinimo 2020 m. metu organizacija įsigijo reikalingą kompiuterinę/ organizacinę techniką ir programinės įrangos licencijas.

     

„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001)

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

„Mes stiprūs, nes esame kartu“

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“

 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse.

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

Edukaciniai užsiėmimai „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

„Stronger2gether sporto renginių organizavimas Ignalinos rajone

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

 

 

Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

 
,
,STOP SKURDUI Nr.
08.3.1-ESFA-K-413

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 
„Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės.“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0001

     


,,Būk pilietiškas ir atsakingas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0002 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

SKELBIAME kūrybinį konkursą - AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ

DAUGIAU APIE KONKURSĄ

     

 

                                    

„Tarptautinio Ekspertų Tinklo įsteigimas informavimui, konsultavimui ir ekspertinei veiklai tema: darbuotojų dalyvavimas/finansinis darbuotojų dalyvavimas įmonėse“ Nr. VS/2016/0279  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 „LR ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“, projekto sutarties Nr. VS/2016/0024  KOMUNIKACINIS - RINKODARINIS PLANAS "PDF"
DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Cooperation between institutions of the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway to transfer its knowledge and best practices in administrative-financial management level improvement as well as financial crimes prevention in Lithuanian state and municipal institutions“ No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

,,Naujasis komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ Nr. VS/2016/0023 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

„Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis – skatinantis didinti darbuotojų dalyvavimą įmonės ekonominėje veikloje bei finansų valdyme“ Nr. VS/2015/0382 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“  Nr. VS/2015/0055 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” Nr. VS/2014/0011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 ,,Vietos savivaldos ir NVO bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

     
,,Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ Nr. VS/2013/0217 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  
 
       International NORDPLUS ADULT project “SURPRISE meeting other culture” (NPAD-2016/10046) Project period: 09/2016 – 09/2017 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Telefonas: 8-655 61789,
8-677-10634,
8-670-98589
Adresas: Labdarių g. 5, 01120 Vilnius
 

Lūšių g. 21, 30202 Palūšės k., Ignalinos r. 

El. paštas: info@pvmc.lt
 

Rekvizitai


VšĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Įstaigos kodas: 300554337
PVM kodas: LT 100004202317
Adresas: Labdarių g. 5, 01120 Vilnius
Lūšių g. 21, 30202 Palūšės k., Ignalinos r. 

 
 

 

Finansinė atskaitomybė ir veiklos ataskaita  

VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS 

 

2023 VEIKLOS ATASKAITA

2023 FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

 

2022 VEIKLOS ATASKAITA

2022 FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

2021VEIKLOS ATASKAITA

2021 FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

2020 VEIKLOS ATASKAITA

2020 FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

 

 

Privatumo politika

VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS

INTERNETO PUSLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1.1. Privatumo politika

Mūsų privatumo politikos atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Prašome atidžiai perskaityti mūsų Privatumo politikas:

Privatumo politika interneto svetainės lankytojams

Slapukų politika

Privatumo politika paklausimus, prašymus, skundus siunčiantiems asmenims

Privatumo politika kandidatams

1.2. Mūsų kontaktai

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į mus el. paštu: info@pvmc.lt

1.3. Mano teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus antrame punkte nurodytais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys: 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.