,,Naujasis komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ VS/2016/0023

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras (PVMC) su partneriais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (LDB), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD), Europos judėjimu Lietuvoje (EJL), Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais (ŽUR), Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija (LPPARA), Lietuvos profesine sąjunga ,,Solidarumas“ (LPS ,,Solidarumas“), Asociacija ,,Langas į ateitį“ (LIA) ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS)  kartu įgyvendina projektą ,,Naujasis komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ (anglų k.  „New communication and cooperation model for better information about the youth guarantee”) Nr. VS/2016/0023, finansuojamą Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Jaunimo nedarbas yra sudėtinga problema, kurią sukelia įvairūs ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Naujausia statistika rodo, kad jaunimo nedarbo problema Lietuvoje mažėja ir šiuo metu yra 18,4% (Eurostat, 2015 kovas). Darbo jėgos pasiūlos neatitikimas paklausos, švietimo sistemos spragos, profesinio orientavimo stoka, iškreiptas jaunų žmonių požiūris į darbą, motyvacijos ir karjeros planavimo stoka vis dar turi didelės įtakos jaunų žmonių nedarbui. Lietuvoje vis daug skirtingų institucijų įsijungia į kovą mažinant jaunimo nedarbą Lietuvoje. Šis projektas - tai bandomoji iniciatyva siekiant sukurti naują informacijos ir ryšių modelį tarp socialinių partnerių. Šis modelis remiasi koncepcija, kad visa dokumentų, interneto puslapiuose ir kita viešai prieinama informacija turi būti apibendrinta ir susisteminta. Paprastai jaunuoliui labai sunku iš didelio informacijos srauto atsirinkti būtent jam reikalingą informaciją. Šio projekto modelio esmė - integruota informacinė platforma ir mobili aplikacija, kuri integruoja, atrenka ir individuliai pateikia tikslinę informaciją sistemos vartotojui. Aktyviai dalyvaujant ir bendradarbiaujant socialiniams partneriams, informacija apie jaunimo garantijas bus paskirstyta tikslinėms grupėms. Projekto metu bus sukurta ir daugiau papildomų priemonių: video, viešinimo paketai, sklaida žiniasklaidoje ir t.t. Viešinimas bus vykdomas visoje Lietuvoje. Pagrindinis veiklos tikslas yra veiksmingai paspartinti Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje, įtraukiant socialinius partnerius. Tikslas veda prie siekio sukurti veiksmingą komunikacijos ir bendradarbiavimo modelį, kuris galėtų padėti jauniems žmonėms susirasti individualų darbą ar rasti mokymo pasiūlymus. Šiuo projektu siekiama sukurti bendradarbiavimo sąlygas, kurios leistų jauniems žmonėms greičiau patekti į švietimo/mokymo sistemą arba susirasti nuolatinį darbą. Įgyvendinant Jaunimo garantijų projekto tikslus, suinteresuotosios šalys bus raginamos glaudžiau bendradarbiauti ir keistis informacija. Sukurtoje informacinėje platformoje, mobilioje aplikacijoje ir papildomuose sklaidos priemonių paketuose, įvairių partnerių apie jaunimo garantijas pateikta informacija bus automatiškai susisteminti ir rodoma tikslinėms grupėms. Tai padės efektyviau keistis informacija ir pagerins darbo kokybę, užtikrins dvipusio bendravimo ir bendradarbiavimo mechanizmus valstybės narės viduje. Be to, bandomasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis, naudojant IT sprendimus ir papildomas viešinimo priemones, greičiau pasieks ir sudomins jaunimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-02-08 – 2017-07-15.

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

 

GRĮŽTI ATGAL

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.