"Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ Nr. VS/2013/0217

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras nuo 2013 m. lapkričio mėn. partnerio teisėmis dalyvauja Europos Komisijos Užimtumo, Socialinių reikalų ir Įtraukties Generalinio Direktorato (European Commission DG  Employment, Social Affairs and Inclusion) remiamame projekte "Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ (ang. ,,Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Vilnius region”) Nr. VS/2013/0217.

 Projektas parengtas pagal  parengiamųjų veiksmų "Jaunimo garantijų programą“ - parama partnerystės aktyvinimo priemonėms, susijusioms su jaunų asmenų užimtumu per projektus Jaunimo garantijų schemų kontekste nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu.

Projekto pareiškėjas Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija.

Projekto partneriai: Vilniaus teritorinė darbo birža, Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas”, Lietuvos darbo federacijos Jaunimo organizacija, VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras.

Projektas apjungia 5 skirtingas  organizacijas, veikiančias įdarbinimo tarpininkavimo, mokslo ir švietimo, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovavimo srityse tam, kad sukurtų stiprų ir ilgalaikį bendradarbiavimo tinklą, kurtų užimtumo priemones ir efektyviai prisidėtų prie sėkmingos ir tvarios jaunimo užimtumo plėtros ir įdarbinimo galimybių didinimo Vilniaus apskrityje.

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti mokymo ir motyvavimo sistemą, kuri užtikrina tikslingą jaunimo mokymą, suteikia praktinę darbo vietą ir efektyviai prisideda prie kiekvieno konkretaus asmens integravimosi į darbo rinką. Projekto veiklų turinys prisideda prie jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimo, didina jaunimo motyvaciją dirbti, pristato jaunimui galimybę būti aktyviu piliečiu, didina tiek dalyvaujančių organizacijų, tiek tikslinės grupės aktyvų dalyvavimą siekiant įgyvendinti strategijos "Europa 2020" bei pavyzdinės iniciatyvos „Judus jaunimas“ tikslus.

Projektas sukuria žinių suteikimo ir motyvacinę užimtumo schemą 200 asmenų : absolventų, jaunų bedarbių ir mažai išsilavinusių arba žemos kvalifikacijos asmenų (16-24 metai) 

8 savivaldybėse: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnuose, Trakų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų.

Pareiškėjas sieks ilgalaikės bendradarbiavimo sutarties su visais projekte dalyvavusiais partneriais ir veiklos tęstinumo. Projektas gali būti kartojamas didesne apimtimi tiek Vilniaus apskrityje, tiek būti plėtojamas ir diegiamas ir kitose Lietuvos apskrityse.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2013 m. spalio 10 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

 

GRĮŽTI ATGAL


 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.